Rosenlund familiebarnehage

 

I vår barnehage er glade fornøyde barn som
får
nok omsorg og oppmerksomhet et viktig mål.

Vi ønsker at barna skal være aktive og mye i bevegelse,

og derfor er vi ute så mye som mulig!

Vi fokuserer på at barna skal lære å være sammen på
en hensynsfull og god måte, i tillegg til at barna
skal ha en tidlig innlæring av ord og begreper.
Barnehagen har mål knyttet opp mot fagområdene i
rammeplanen på samme måte som de store barnehagene.